Zarząd

Biuro

Dyrektorzy ds. Inwestycji KlientówArkadiusz Seta
Prezes Zarządu
Arkadiusz Seta

Arkadiusz to doświadczony menedżer i analityk produktów inwestycyjnych. Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora finansowego – posiada 14 letnie doświadczenie w bankowości/inwestycjach/ubezpieczeniach. Od 8 lat zarządza zespołami z sukcesami odpowiadając za sprzedaż, rozwój sieci doradców, a przede wszystkim współpracę z Klientami.

Swoją przygodę z bankowością rozpoczął w 2007 roku jako Doradca Klienta w Banku Zachodnim WBK. W latach 2009-2012 roku uczestniczył w projekcie tworzenia nowej marki na polskim rynku finansowym – Alior Bank. Odpowiadał ze współpracę i relacje z Klientami, pełnił funkcję Ambasadora ds. produktów inwestycyjnych. W latach 2012-2018 roku uczestniczył w projekcie budowy sieci oddziałów Vienna Life TU na Życie. Po uzyskaniu licencji Maklera Papierów Wartościowych w 2018 roku, został powołany do Zarządu spółki Prosper Capital Advisors, posiadającej status Agenta Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski.

Od marca 2020 roku powołany do Zarządu Muscari Capital.

Jest absolwentem studiów dziennych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Finanse i Bankowość”, jak również absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie „Analityk Finansowy”.

W 2018 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr lic. 3217) , uzyskując najlepszy wynik spośród kandydatów na egzaminie organizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Paulina Szymaniak
Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży
Paulina Szymaniak

Paulina od wielu lat wspiera Doradców w codziennej pracy. Swoje doświadczenie związane z działalnością na rynku kapitałowym rozwija od 2017 roku. Z sukcesami odpowiadała za współpracę z Doradcami w firmie Szkoła Inwestowania będącej agentem domu maklerskiego Q Securities, następnie od 2019 roku uczestniczyła w projekcie powstania i rozwoju spółki Prosper Capital Advisors będącej agentem Prosper Capital Dom Maklerski. W każdej z instytucji odpowiadała za wsparcie procesów operacyjnych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych.

W 2020 roku dołączyła do zespołu Muscari Capital, gdzie odpowiada za obszar wsparcia Doradców, w tym przede wszystkim za opracowywanie procedur wewnętrznych oraz procedur obsługi Klientów. Zarządza bieżącą aktualizacją oferty produktowej oraz współpracuje z domem maklerskim IPOPEMA Securities w zakresie procedur sprzedaży, oferty produktowej oraz obsługi Klientów. Odpowiada za wsparcie przy organizacji szkoleń dla Doradców, które są podstawą profesjonalnej i rzetelnej współpracy z Klientami.

Jest absolwentką Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na dwóch kierunkach, „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” oraz „Zarządzanie”. W ostatnich latach brała udział w niezliczonej ilości szkoleń dotyczących rynku kapitałowego.

Paulina wyznaje zasadę, że długofalowa i rzetelna współpraca z Doradcami ma bezpośrednie przełożenie na utrzymywanie relacji z Klientami, oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy.

Marcin Pszczółkowski
Dyrektor Sprzedaży
Marcin Pszczółkowski

Marcin odpowiada za kluczowych Klientów Muscari Capital.

Jako doświadczony manager związany jest z sektorem finansowym od ponad 24 lat, w trakcie których zdobywał doświadczenie w największych bankach w Polsce. Od ponad 22 lat związany z segmentem Klienta Private Banking.

W swojej pracy zawodowej odpowiadał przede wszystkim za budowanie relacji i współpracę z najbardziej wymagającymi Klientami, jednocześnie kierując zespołami Doradców Bankowości Prywatnej.

Znając  potrzeby segmentu Private Banking brał czynny udział w procesach wdrażania produktów inwestycyjnych dla Klientów Zamożnych.

Szeroka wiedza merytoryczna i kompetencje pozwalają na aktywne wspieranie Klientów w decyzjach inwestycyjnych w oparciu o najlepsze standardy jakości współpracy.

Swoją współpracę z Klientami opiera zawsze na długotrwałych relacjach, partnerstwie w tworzeniu biznesu, w otoczeniu najwyższych standardów oraz wzajemnego zaufania.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie jednocześnie będzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży.

Marcin jest Certyfikowanym Europejskim Doradcą Finansowym EFPA EFA.

Krzysztof Noga
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Krzysztof Noga

Krzysztof odpowiada za kluczowych Klientów Muscari Capital. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie, wspierając w decyzjach inwestycyjnych zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W swojej pracy cechuje się etycznym podejściem do Klientów, mając na uwadze długofalowe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy.

Współtwórca i udziałowiec kilku spółek z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu ma szerokie spektrum wiedzy dotyczącej gospodarki i różnych branż inwestycyjnych. W pracy cechuje go autentyczna pasja, co w połączeniu z praktyczną wiedzą z zakresu rynków i finansów, jest nieocenionym elementem rzetelnej współpracy z Klientami.

Warto wspomnieć, że Krzysztof jest współautorem kultowego szkolenia „Mądry Bogaty Rentier”. W sumie przeprowadził ponad 500 szkoleń, w których udział wzięło ponad 50.000 Klientów.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie jednocześnie będzie odpowiadał za rozwój programu otwartych szkoleń dla Klientów indywidualnych.

Krzysztof to przede wszystkim przedsiębiorca, inwestor praktyk, jak również posiadacz prestiżowego certyfikatu EFG® (European Financial Guide).

Jakub Michalski
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Jakub Michalski

Jakub od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. Pierwsze doświadczenia zdobywał jeszcze podczas studiów, współpracując od 2015 roku z Działem Analiz oraz Działem Sprzedaży firmy Szkoła Inwestowania – Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities. Następnie od 2019 r. pracował w pionie sprzedaży firmy Prosper Capital Advisors, będącej Agentem Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski. Współpracował na co dzień z ponad 200 Inwestorami.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie odpowiada za nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami poprzez wykorzystanie wachlarza możliwości, jakie daje współpraca z IPOPEMA Securities. Szczerość i zaufanie to kluczowe aspekty, którymi kieruje się w kontakcie z Klientem.

Jakub jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z wykształcenia ekonomista – analityk rynku.

Aktywny inwestor na rynku finansowym. W swoim portfelu posiada m.in. akcje, obligacje, FIO, CFD, FIZ, udziały. W 2020 roku zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, uzyskując tym samym Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 3356.

Po godzinach realizuje się w roli taty. Pasjonuje się finansami behawioralnymi i sportem. Pochłania niemal wszystkie gatunki literatury i lubi filmy z otwartym zakończeniem.

Daniel Uszycki
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Daniel Uszycki

Daniel już jako dziecko pożyczał zgromadzone oszczędności rodzicom i siostrze. Od liceum aktywnie pomnaża swój majątek na rynku kapitałowym i w nieruchomościach.

Kryzysy finansowe tak go wciągnęły, że zrobił z nich doktorat, gdzie jego tezy pozostają ciągle aktualne. Już 12 lat dzieli się swoją wiedzą z inwestorami, pomagając im mieć coraz więcej pieniędzy.

Dziś pracuje głównie na poleceniach, zatem bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że się sprawdził! A opinie zadowolonych Inwestorów mówią same za siebie.

Jeśli zatem szukasz doradcy, z którym zawsze możesz porozmawiać na temat aktualnej sytuacji, który w prosty sposób wyjaśni mechanizmy różnych rozwiązań inwestycyjnych, który będzie Twoim wieloletnim partnerem w pomnażaniu Twoich oszczędności. Daniel jest pewnym wyborem.

Wojciech Kosiński
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Wojciech Kosiński

Od 10 lat z pasją i zaangażowaniem edukuje finansowo, inspiruje oraz dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami rynkowymi wspierając Klientów indywidualnych i korporacyjnych w efektywnym zarządzaniu majątkiem oraz podejmowaniu świadomych i mądrych decyzji inwestycyjnych!

W 2022 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie odpowiada za prowadzenie biura w Poznaniu, tworzenie merytorycznych szkoleń oraz najwyższą jakość obsługi zamożnych Klientów wykorzystując zdobyte kompetencje i szerokie możliwości inwestycyjne jakie daje współpraca z domem maklerskim IPOPEMA SECURITIES S.A.

Wojciecha wyróżnia optymizm, życzliwość, wysoka kultura osobista, umiejętność słuchania, uczciwość
i rzetelność. We współpracy z Klientami zawsze stawia na budowanie partnerskich i długoterminowych relacji opartych na wzajemnej współpracy, szczerości i zaufaniu.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem finansowym.
W latach 2012 – 2019 pracował jako doradca ds. inwestycji i trener w firmie Szkoła Inwestowania będącej Agentem Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities. Następnie w latach 2019 – 2022 uczestniczył w projekcie powstania i rozwoju spółki Prosper Capital Advisors mającej status agenta Prosper Capital Dom Maklerski, w której był odpowiedzialny za kluczowych Klientów oraz rozwój nowoczesnego programu szkoleń edukacyjnych dla Inwestorów. Współpracował na co dzień z ponad 200 Klientami.

Jest autorem bardzo popularnego webinaru edukacyjnego pt.: „Mądry Bogaty Rentier w świecie lokat 0%” z częścią specjalną „Efektywne metody inwestowania w nieruchomości odporne na COVID-19”.

Prowadził cykl wywiadów z ekspertami na temat wygodnych i efektywnych sposobów zarabiania na rynku nieruchomości takich jak: inwestycje w grunty, krótkoterminowy obrót mieszkaniami, finansowanie dłużne projektów deweloperskich, inwestycje w centra logistyczne czy amerykańskie REITy.

Z wykształcenia ekonomista. Jest absolwentem studiów dziennych magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Rachunkowość i Doradztwo Finansowe”. W trakcie studiów zainteresowanie ekonomią i finansami rozwijał prowadząc koło naukowe i uczestnicząc w konferencjach i sympozjach naukowych, na których wielokrotnie zdobywał nagrody za najlepsze wystąpienia.

Aktywny inwestor na rynku kapitałowym od 2005 roku. Inwestuje w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i nieruchomości.

Prywatnie szczęśliwy ojciec, miłośnik dobrego kina, fotografii, architektury, jazdy na snowboardzie, kolarstwa, aktywnego wypoczynku i podróżowania.

Bartosz Buczyński
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Bartosz Buczyński

Szczerość, zaufanie i profesjonalizm – to podstawowe cechy jakimi Bartosz kieruje się podczas swojej 15 letniej praktyki w obrębie rynków Finansowych.
Od 2008 roku związany z branżą Private Banking; 10 lat w Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, gdzie miał przyjemność współtworzyć najlepszą tego typu usługę w Polsce, a następnie niespełna 3 lata w Bankowości Prywatnej BNP Paribas Wealth Management.
Od początku zawodowej drogi w bankowości fascynowały mnie rynki finansowe i aktywnie z nich korzystam przy tworzeniu swojego prywatnego portfela inwestycyjnego: (Akcje, Obligacje, CFD, ETF, FIO)
Do zespołu Muscari Capital dołączył 4 stycznia 2022r gdzie odpowiada za nawiązywanie i dbanie o długofalowe relacje i najwyższą jakość obsługi zamożnych klientów.

Bartosz od 2011 roku jest Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA EFA, a od 2017 roku posiada tytuł Certyfikowanego Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP.

Tato 2 urwisów, aktywny sportowo (tenis, squash, rower, bieganie), lubiący muzykę (nie tylko pasywnie), książki (podróżnicze, biograficzne, literatura faktu) oraz wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne.

Paweł Głuch
Dyrektor ds. inwestycji Klientów
Paweł Głuch

Paweł przygodę z inwestowaniem na własny rachunek zaczął jeszcze w trakcie szkoły średniej, otwierając pierwszy rachunek maklerski kilka dni po swoich 18 urodzinach. Jako że rok 2003 nie dawał wielu możliwości do pogłębiania wiedzy z utęsknieniem czekał na emisję programu „Plus Minus”, który ówcześnie było jednym z głównych programów o rynkach kapitałowych.

Blisko dwie dekady później Paweł może pochwalić się doświadczeniem zdobytym w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerski TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za rozwój usługi Asset Managment. W TMS Brokers S.A. pracował również na „desku maklerskim” oraz współtworzył cykl codziennych webinarów o tematyce inwestycyjnej. Przez kilka lat Paweł także prowadził własne, niezależne biuro doradztwa finansowego.

Obecnie Paweł przygotowuje się do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych, ukończył również kurs przygotowawczy organizowany przez Związek Maklerów i Doradców.

W pracy Paweł kieruje się zasadą win-win, uczciwością i zaufaniem, co owocuje wieloletnimi partnerskimi relacjami z Klientami.

Prywatnie tata dwójki dzieci, pasjonat kolarstwa, skoków ze spadochronem oraz aktywnego i zdrowego trybu życia.

Tomasz Żubrycki
Menedżer ds. Inwestycji Klientów
Tomasz Żubrycki

Tomasz to przede wszystkim inwestor z 15 letnim doświadczeniem aktywnego uczestnictwa w grze na rynkach finansowych.
Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek ekonomiczny oraz psychologię.

Stąd też wzięła się jego pasja do zajmowania się ryzykiem, a więc płaszczyzną, gdzie matematyczne finanse, stykają się z żywiołowym rynkiem oraz ludzką psychiką. Te idee, które dają możliwość okiełznania ryzyka we własnym portfelu inwestycyjnym Tomasz skutecznie przekazuje swoim Klientom, z którymi współpracuje już od ponad 10 lat.

W 2022 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie będzie odpowiadał za tworzenie merytorycznych szkoleń otwartych dla Klientów oraz utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami poprzez wykorzystanie szerokich możliwości inwestycyjnych jakie daje współpraca z domem maklerskim IPOPEMA SECURITIES S.A.

Remigiusz Stanisławek
Dyrektor ds. Inwestycji Klientów
Remigiusz Stanisławek

Od 2007 roku Remigiusz wspiera ponad 1000 prywatnych inwestorów i ich rodziny w budowaniu zamożności poprzez świadome decyzje finansowe. Swoją karierę w finansach rozpoczął w liceum, a później współpracował z dwoma Domami Maklerskimi, zanim związał się z Muscari Capital i Ipopema Securities.

Posiada doświadczenie na rynku kapitałowym i w biznesie jako współtwórca kilku firm. Pierwsze kroki w finansach stawiał już w liceum. Przeprowadził ponad 250 autorskich szkoleń „Fundusze To Nie Lokata” i liczne webinary. Zajmuje się też finansami osobistymi, tworząc edukacyjne portale internetowe i występując jako prelegent także na scenach zagranicznych (USA/ Kanada).

Remigiusz angażuje się w poprawę rzetelności rynku finansowego współpracując z Europejską Federacją Doradców Finansowych i wykładając na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od klientów oczekuje gotowości do zdobycia wiedzy inwestycyjnej.

Prywatnie ceni czas w ogrodzie, muzykę Smooth Jazz, podróże po Ameryce Północnej i Karaibach oraz górską turystykę rowerową.