Za powstaniem Muscari Capital sp. z o.o. stoją doświadczeni menedżerowie,
którzy postanowili zrewolucjonizować indywidualne podejście do Klienta.
Działając z solidnym partnerem jakim jest IPOPEMA Securities S.A., która dostarcza
niezbędne usługi inwestycyjne, wierzymy, że jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom
nawet najbardziej wymagających Klientów.

Michał Czynszak

Prezes Zarządu

Pomysłodawca stworzenia Muscari Capital, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą zdobytym w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Na rynku finansowym od 2003 roku, gdzie miał przyjemność zdobywać wiedzę w największych grupach bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Od 2014 związany z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. W latach 2014-2016 związany z TFI PZU jako Dyrektor Zarządzający Sprzedażą Produktów Inwestycyjnych, następnie w latach 2017-2018 jak Dyrektor Operacyjny w MCI Capital TFI. Od 2018 roku pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu Ipopema TFI – największym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce –  odpowiadał za kompleksowe tworzenie oferty produktów inwestycyjnych. W ostatnich latach brał udział w wielu panelach dyskusyjnych najważniejszych kongresów poświęconych sytuacji na rynkach finansowych.

Jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie na kierunku „Ekonomia” ze specjalizacją „Inżynieria Finansowa i Inwestycje Kapitałowe” oraz „Handel Zagraniczny”.

Uczestnik prestiżowych programów i szkoleń m.in. CFA oraz Doradca Inwestycyjny.

Prywatnie miłośnik koni, samochodów i żeglarstwa.

Arkadiusz Seta

Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz to doświadczony menedżer i analityk produktów inwestycyjnych. Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora finansowego – posiada 14 letnie doświadczenie w bankowości/inwestycjach/ubezpieczeniach. Od 8 lat zarządza zespołami z sukcesami odpowiadając za sprzedaż, rozwój sieci doradców, a przede wszystkim współpracę z Klientami.

Swoją przygodę z bankowością rozpoczął w 2007 roku jako Doradca Klienta w Banku Zachodnim WBK. W latach 2009-2012 roku uczestniczył w projekcie tworzenia nowej marki na polskim rynku finansowym – Alior Bank. Odpowiadał ze współpracę i relacje z Klientami, pełnił funkcję Ambasadora ds. produktów inwestycyjnych. W latach 2012-2018 roku uczestniczył w projekcie budowy sieci oddziałów Vienna Life TU na Życie. Po uzyskaniu licencji Maklera Papierów Wartościowych w 2018 roku, został powołany do Zarządu spółki Prosper Capital Advisors, posiadającej status Agenta Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski.

Od marca 2020 roku powołany do Zarządu Muscari Capital.

Jest absolwentem studiów dziennych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Finanse i Bankowość”, jak również absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w zakresie „Analityk Finansowy”.

W 2018 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr lic. 3217) , uzyskując najlepszy wynik spośród kandydatów na egzaminie organizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.Zespół

Paulina Szymaniak

Menedżer ds. wsparcia sprzedaży

Paulina od wielu lat wspiera Doradców w codziennej pracy. Swoje doświadczenie związane z działalnością na rynku kapitałowym rozwija od 2017 roku. Z sukcesami odpowiadała za współpracę z Doradcami w firmie Szkoła Inwestowania będącej agentem domu maklerskiego Q Securities, następnie od 2019 roku uczestniczyła w projekcie powstania i rozwoju spółki Prosper Capital Advisors będącej agentem Prosper Capital Dom Maklerski. W każdej z instytucji odpowiadała za wsparcie procesów operacyjnych związanych z oferowaniem produktów inwestycyjnych.

W 2020 roku dołączyła do zespołu Muscari Capital, gdzie odpowiada za obszar wsparcia Doradców, w tym przede wszystkim za opracowywanie procedur wewnętrznych oraz procedur obsługi Klientów. Zarządza bieżącą aktualizacją oferty produktowej oraz współpracuje z domem maklerskim IPOPEMA Securities w zakresie procedur sprzedaży, oferty produktowej oraz obsługi Klientów. Odpowiada za wsparcie przy organizacji szkoleń dla Doradców, które są podstawą profesjonalnej i rzetelnej współpracy z Klientami.

Jest absolwentką Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na dwóch kierunkach, „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” oraz „Zarządzanie”. W ostatnich latach brała udział w niezliczonej ilości szkoleń dotyczących rynku kapitałowego.

Paulina wyznaje zasadę, że długofalowa i rzetelna współpraca z Doradcami ma bezpośrednie przełożenie na utrzymywanie relacji z Klientami, oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy.

Tomasz Świrad

Inspektor Nadzoru

Tomasz swoje doświadczenie, w ramach szeroko pojętej definicji Compliance, zdobywał w latach 2014-2019 odpowiadając m.in. za przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych w Getin Noble Bank. Następnie w 2019 dołączył do zespołu kontroli wewnętrznej w domu maklerskim Prosper Capital Dom Maklerski, gdzie do głównych zadań należy zaliczyć kontrolę sieci Agentów Firmy Inwestycyjnej.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie jest odpowiedzialny za obszar Compliance. Jako Inspektor Nadzoru odpowiada przede wszystkim za opracowywanie procedur i regulacji wewnętrznych i zgodność działalności operacyjnej Agenta Firmy Inwestycyjnej. W codziennej pracy współpracuje z domem maklerskim IPOPEMA Securities i Doradcami AFI, mając na uwadze zgodność funkcjonowania z obowiązującymi procedurami i regulacjami prawnymi. Nadzoruje proces dystrybucji produktów, odpowiada za bieżące i okresowe kontrole wewnętrzne,  monitoruje i wdraża zalecenia, upraszcza procedury poprzez budowanie procesów w sposób zrozumiały, przejrzysty i przyjazny, zarówno dla Doradcy jak i Klientów.

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich Politechniki Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Jest autorem  pracy dyplomowej: „New Connect – źródło finansowania przedsiębiorstw, czy działalność spekulacyjna?”.

Marcin Pszczółkowski

Dyrektor Sprzedaży

Marcin odpowiada za kluczowych Klientów Muscari Capital. 

Jako doświadczony manager związany jest z sektorem finansowym od ponad 24 lat, w trakcie których zdobywał doświadczenie w największych bankach w Polsce. Od ponad 22 lat związany z segmentem Klienta Private Banking.

W swojej pracy zawodowej odpowiadał przede wszystkim za budowanie relacji i współpracę z najbardziej wymagającymi Klientami, jednocześnie kierując zespołami Doradców Bankowości Prywatnej.

Znając  potrzeby segmentu Private Banking brał czynny udział w procesach wdrażania produktów inwestycyjnych dla Klientów Zamożnych.

Szeroka wiedza merytoryczna i kompetencje pozwalają na aktywne wspieranie Klientów w decyzjach inwestycyjnych w oparciu o najlepsze standardy jakości współpracy.

Swoją współpracę z Klientami opiera zawsze na długotrwałych relacjach, partnerstwie w tworzeniu biznesu, w otoczeniu najwyższych standardów oraz wzajemnego zaufania.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie jednocześnie będzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży.

Marcin jest Certyfikowanym Europejskim Doradcą Finansowym EFPA EFA.

Krzysztof Noga

Dyrektor ds. inwestycji Klientów

Krzysztof odpowiada za kluczowych Klientów Muscari Capital. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie, wspierając w decyzjach inwestycyjnych zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W swojej pracy cechuje się etycznym podejściem do Klientów, mając na uwadze długofalowe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy.

Współtwórca i udziałowiec kilku spółek z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu ma szerokie spektrum wiedzy dotyczącej gospodarki i różnych branż inwestycyjnych. W pracy cechuje go autentyczna pasja, co w połączeniu z praktyczną wiedzą z zakresu rynków i finansów, jest nieocenionym elementem rzetelnej współpracy z Klientami.

Warto wspomnieć, że Krzysztof jest współautorem kultowego szkolenia „Mądry Bogaty Rentier”. W sumie przeprowadził ponad 500 szkoleń, w których udział wzięło ponad 50.000 Klientów.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie jednocześnie będzie odpowiadał za rozwój programu otwartych szkoleń dla Klientów indywidualnych.

Krzysztof to przede wszystkim przedsiębiorca, inwestor praktyk, jak również posiadacz prestiżowego certyfikatu EFG® (European Financial Guide).

Jakub Michalski

Dyrektor ds. inwestycji Klientów

Jakub od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. Pierwsze doświadczenie zdobywał jeszcze podczas studiów, współpracując od 2015 roku z Działem Analiz oraz Działem Sprzedaży firmy Szkoła Inwestowania – Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities. Następnie od 2019r. pracował w pionie sprzedaży firmy Prosper Capital Advisors będącej Agentem Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski. Współpracował na co dzień z ponad 200 Inwestorami.

W 2020 roku dołączył do zespołu Muscari Capital, gdzie będzie odpowiadał za nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, poprzez wykorzystanie wachlarza możliwości, jakie daje współpraca z IPOPEMA Securities. Szczerość i zaufanie to kluczowe aspekty, którymi kieruje się w kontakcie z Klientem.

Jakub jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z wykształcenia ekonomista – analityk rynku. 

Aktywny inwestor na rynku finansowym. W swoim portfelu posiada m.in. akcje, obligacje, FIO, CFD, udziały. W 2020 roku zdał egzamin na Maklera Papierów Wartościowych organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, uzyskując tym samym Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 3356.

Po godzinach realizuje się w roli taty. Pasjonuje się finansami behawioralnymi i sportem. Pochłania niemal wszystkie gatunki literatury i lubi filmy z otwartym zakończeniem.